ACTE NECESARE PERSOANE FIZICE

ATENŢIE! Toate documentele prezentate în copie trebuie să conţină menţiunea "Conform cu originalul".
În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Cerere parola WEB - Platforma digitala

 • Cerere tip parola WEB (PDF)
 • Cerere tip parola WEB (WORD)
 • Fotocopie act de identitate;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Contul poate fi creat si online aici;
 • Informatii suplimentare despre cum se poate obtine un cont aflati aici.

Certificat de atestare fiscala


Declarari cladiri / terenuri

Declarare clădire dobândită prin contract de vânzare - cumpărare

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Contractul de vanzare-cumparare, in copie si original;
 • Cadastrul imobilului, in copie si original;
 • Certificatul de performanta energetica, in copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire dobândită prin moştenire

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001) (PDF);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 -daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Certificatul de mostenitor, copie si original;
 • Partajul succesoral - unde este cazul - in copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire nou construită

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Autorizatia de construire, copie si original;
 • Anuntul de incepere a lucrarilor, copie si original;
 • Procesul-verbal de receptie, in cazul cladirii executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire,copie si original;
 • Procesul-verbal de receptie partial in care se consemneaza stadiul lucrarilor, in cazul in care lucrarile de construire nu au fost finalizate in termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, copie si original;
 • Memoriul tehnic, copie si original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire retrocedată

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si executorie;
 • Raportul de expertiza judiciara, copie si original;
 • Dispozitia Primarului, unde nu exista hotarare judecatoreasca, copie si original;
 • Procesul-Verbal de predare-primire al imobilului;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire dobândită prin donaţie

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Actul de donatie, copie si original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;
 • Certificatul de performanta energetica, copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare cladire dobândită prin contract de schimb

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, in copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Contractul de contractul de schimb, copie si original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare cladire dobândită prin act de adjudecare, contract de dare în plată

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Actul de identitate, in copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Actul de adjudecare sau contractul de dare in plata, copie si original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire concesionată

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea taxei pe cladire (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Contractul de concesiune;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • CUI/CIF, copie si original;
 • Adeverinta cu valoarea de inventar a cladirii, copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire închiriată

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea taxei pe cladire (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Contractul de inchiriere, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • CUI/CIF, copie si original;
 • Adeverinta cu valoarea de inventar a cladirii, copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire data în administrare sau în folosinţă

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea taxei pe cladire (ITL 001);
 • Anexa 1 - model ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.137/2016 - daca este cazul - membri rezidentiali UE
 • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare utilizatori casnici;
 • Contractul de inchiriere sau Contract de dare in folosinta, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • CUI/CIF, copie si original;
 • Adeverinta cu valoarea de inventar a cladirii, copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare clădire nerezidenţială / mixtă

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001);
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar / coproprietari;
 • Procura / Imputernicire, original sau copie legalizata (in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Actul de identitate, in copie si original al imputernicitului;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta, copie si original;
 • Valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, copie si original;
 • Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, copie si original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;
 • Certificatul constatator eliberat de catre Registrul Comertului;
 • Contractul de comodat / contractul de inchiriere, copie si original;
 • CUI / CIF, copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare


Declarare Teren dobândit prin contract vânzare - cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb, act de adjudecare, certificat de moştenitor, partaj , contract de dare în plată, contarct de leasing financiar etc. - TEREN FĂRĂ CONSTRUCŢIE

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Actul de identitate in copie, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • Actul de dobandire: Contract de vanzare-cumparare, Titlul de proprietate, Contract de donatie, Contract de schimb, Act de adjudecare, in copie si original;

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare teren concesionat

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Contractul de concesiune sau fisa de calcul, copie si original;
 • Actul de identitate, al titularului de contract, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Declarare teren închiriat

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003);
 • ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016 - daca este cazul - membrii rezidentiali UE
 • Contractul de inchiriere sau fisa de calcul, copie si original;
 • Actul de identitate, al titularului, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Formulare descarcăbile şi modele de completare

Incetare rol fiscal cladiri / terenuri


Cerere istoric de rol

 • Cerere istoric rol fiscal
 • acte juridice care atesta calitatea de mostenitor: certificate de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (copie), incepand de la persoanele care figureaza in actul de proprietate pana la persoana care se pretinde indreptatita;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • fotocopii ale actelor de proprietate ale autoarei / autorului, mostenitoarei / mostenitorului;
 • fotocopia actului de identitate (valabil) (C.I. / B.I.) ale persoanelor care se pretind indreptatite (copie);
 • fotocopia actului de identitate a mandatarului / imputernicitului / reprezentantului legal (dupa caz), precum si Notificare de la Primaria Capitalei privind dosarul administrativ intocmit in vederea retrocedarii imobilului de la adresa de mai sus.

Declarari / radieri / transfer mijloace de transport

Inscriere mijloace de transport


Radieri mijloace de transport

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 016) (PDF);
 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 016) (WORD);
 • Model completat - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL016)
 • Documentul prin care se atesta pierderea proprietatii mijlocului de transport, care poate fi:
  1. Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport - Model ITL054 - 2016 - incheiat in 5 exemplare;
  2. dovada ridicarii de pe domeniul public a mijlocului de transport si intrarii in patrimoniul statului;
  3. adeverinta de predare la "REMAT";
  4. documentul in care se mentioneaza ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de catre o unitate autorizata;
  5. declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia, in cazul in care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport;
  6. act de donatie;
  7. certificat de mostenitor;
  8. act de novatie;
  9. proces verbal predare-primire incheiat intre contribuabil si firma de leasing;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate/legitimatie de sedere temporara(in cazul cetatenilor straini), copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Transfer mijloace de transport


Certificat de atestare fiscala pentru vanzare / remat mijloc de transport

Aplicare scutire

Veterani de razboi, vaduve de razboi si vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Legitimatia de veteran, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original (daca este cazul) - pentru cladiri si teren;
 • Carte mijloc de transport, copie si original (daca este cazul);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Adeverinta de la U.M., copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original (daca este cazul);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul 1 de invaliditate (Lege nr.448/2006)

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap, copie si original;
 • Certificat nastere copil, copie si original (după caz);
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren (după caz);
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule (după caz);
 • Tutela/curatela sau dovada ca este reprezentantul legal al minorului pentru cota lui de proprietate (după caz);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Revolutionari Legea nr. 341/2004

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesară în cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesară în cazul depunerii online)
 • Actul de identitate soti, copie si original;
 • Certificat de revolutionar, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Beneficiari Decret Lege nr.118/1990 (art.1 si art.5)

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate sot/sotie copie si original;
 • Documentul in baza caruia beneficiati de acest drept;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Beneficiarii O.G. nr.105/1999, art.1

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate sot/sotie, copie si original;
 • Documentul in baza caruia beneficiati de acest drept;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Alte mijloace de transport (hibride, electrice, vehicule istorice etc.)

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Persoane cu venituri lunare mai mici decat salariul minim brut pe tara

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal - PDF;
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal - WORD;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Adeverinta de salariu;
 • Talon de pensie, copie si original;
 • Act de proprietate, copie si original;
 • Adeverinta de venit, document din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Scutire Cabinet medicina de familie conform Legii nr.227/2015 art.456, lit.h

 • Cerere tip scutire cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate titular cabinet;
 • Contract de inchiriere, contract de comodat, contract de concesiune, act de dobandire al imobilului ( cabinetului );
 • Certificat de inregistrare fiscala (C.I.F.), avand ca obiect de activitate medicina de familie.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Scutiri conform Lege nr.56/2020 art.4, alin.1, lit. d

 • Cerere tip scutire cod fiscal (PDF) (NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire cod fiscal (WORD) (NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Carte de identitate, copie conformata cu originalul;
 • Act de proprietate imobil, copie conformata cu originalul;
 • Certificat de deces, copie conformata cu originalul;
 • Document doveditor ca persoana decedata a fost personal medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19 si a decedat in urma complicatiilor medicale cauzate de infectarea cu COVID-19.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul.
  In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.

Utilizarea temporara a domeniului public


Taxa salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie rectificativa privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici


Scutire taxa habitat non-casnici conform H.C.L. nr.51/2020

Compensări / restituiri / distribuiri

Taxe şi impozite evidenţiate la rol în aplicaţia de impozite şi taxe

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul amenzilor contravenţionale achitate de două ori, trebuie să prezentaţi şi următoarele documente :
  1. copia chitanţei achitate în 48 ore/15 zile (după caz), copie dovadă de comunicare;
  2. originalul celei de-a doua chitanţe sau declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului că nu mai este în posesia acestui document. În cazul în care prin chitanţa a doua se achită şi alte impozite/taxe se va depune o copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  3. dacă amenda contravenţională nu a fost achitată direct la ghişeele D.V.B.L. Sector 2 atunci este necesară depunerea copiei procesului verbal;
 • în cazul amenzilor contravenţionale anulate / înlocuite cu sancţiunea avertismentului în instanţă este necesară copia cu menţiunea definitivă a hotărârii judecătoreşti / certificat de grefă şi chitanţă, în original sau copie, sau orice altă dovadă care să certifice faptul că suma a fost achitată la bugetul local sector 2.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul taxelor judiciare de timbru care au fost dispuse spre restituire de o instanţă judecătorească, contribuabilul trebuie să anexeze la cererea de restituire următoarele documente:
  1. documentul de plată în original sau copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  2. hotărâre / încheiere / sentinţă / decizie în original cu menţiunea definitivă / certificat de grefă de la instituţia abilitată sau adresa de restituire (taxe judiciare de timbru);
 • în situaţia în care sunt achitate sume în contul de taxe judiciare dar au altă destinaţie bugetară se depune act doveditor al faptului că suma avea altă destinaţie ( de exemplu: ordin de plată în care se specifică la detalii plată destinaţia corectă; adresa / titlu executoriu / somatie de la institutia pentru care trebuia sa se achite taxa);

Taxe extrajudiciare de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;

Taxe care nu sunt evidenţiate la rolul fiscal

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul taxelor fără debit, care nu au fost folosite din diverse motive, trebuie să anexaţi la cererea de restituire documentul de plată original, cu viza de neutilizare şi/sau adresa de la instituţia abilitată.

Contribuţie părinţi sau susţinători legali pentru întreţinerea copiilor în creşe

Contributie lunara de întreţinere a persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale


Impozit pe spectacole

Inregistrarea / vizarea biletelor

 • Cerere pentru inregistrarea/vizarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole - PDF
 • Cerere pentru inregistrarea/vizarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole - WORD
 • factura de cumparare a abonamentelor / biletelor - copie conforma cu originalul;
 • abonamentele / biletele in vederea vizarii
 • contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • certificat de inregistrare a societatii la O.N.R.C. in copie conforma cu originalul;

Depunerea decontului pe spectacol

Casarea biletelor ramase

 • Proces verbal - WORD
 • abonamentele / biletele ramase nevandute;
 • lista cu seriile si numerele biletelor ramase nevandute pentru cele puse in vanzare in sistemul on-line;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul. In cazul in care nu se prezinta proprietarul se va depune imputernicire, in original, delegatie, procura notariala, imputernicire avocatiala semnata / datata de proprietar in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului, obiectul imputernicirii si motivul acesteia.
 • certificat de inregistrare a societatii la O.N.R.C.;