CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE

Lista conturilor IBAN necesare efectuării plăţilor impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul ordinelor de plată.

Pe ordinul de plată sunt necesare următoarele date:

  • Beneficiar: Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2
  • Cod fiscal beneficiar: 13811802
  • Banca: Trezoreria Sector 2

Conturi IBAN persoane fizice

Cod debit Cont bugetar Denumire taxă
6 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de înmatriculare a autoturismelor
11 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru Cartea de Identitate (B.I.)
16 RO86TREZ70221A470400XXXX Amenzi pentru nedepunerea sau depunerea cu întarziere a declaraţiei de impozite şi taxe
19 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor
20 RO44TREZ70221A300530XXXX Venituri din concesiuni şi închirieri
22 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă număr provizoriu
23 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă examen auto
24 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă timbru fiscal
25 RO35TREZ70221340202XXXXX Alte taxe de timbru
28 RO26TREZ70221160203XXXXX Taxe şi tarife - licenţe , autorizaţii şi viză anuală de funcţionare
29 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxe eliberare certificate urbanism
30 RO86TREZ70221A470400XXXX Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice (amenzi de circulaţie)
31 RO93TREZ7022107020201XXX Taxă teren în folosinţă
33 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă cadastru
35 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă ocupare domeniu public şi privat
36 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă garaj
38 RO70TREZ70221180250XXXXX Alte taxe , cf.Legii nr.18/1996 şi decret lege 54/90
39 RO93TREZ7022107020201XXX Impozit pe teren persoane fizice
40 RO49TREZ7022107020101XXX Impozit pe clădiri persoane fizice
42 RO17TREZ70221360250XXXXX Încasări din alte surse
43/32 RO68TREZ7022116020201XXX Impozit asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
44 RO17TREZ70221360250XXXXX Încasări din valorificarea bunurilor confiscate
45 RO97TREZ70221330210XXXXX Contribuţia lunară a parinţilor pentru întreţinerea copiilor în creşe
46 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de înregistrare a mopedelor - suma de 40 lei
47 RO35TREZ70221340202XXXXX Certificat de înregistrare a mopedelor - suma de 24 lei
48 RO35TREZ70221340202XXXXX Plăcuţa cu număr de înregistrare a mopedelor - suma de 30 lei
49 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă pentru autorizaţia de demolare
50 RO48TREZ70221330228XXXXX Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată , imputaţii , despăgubiri.
51 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă autorizaţii de construcţii şi regularizare autorizaţie de construire
52 RO04TREZ70221070203XXXXX Taxă judiciara de timbru - pentru contribuabili cu domiciliul în sectorul 2
57 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru înscrierea menţiunilor privind schimbul domiciulului/reşedinţei
58 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru Viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini
59 RO49TREZ7022107020101XXX Taxă clădire în folosinţă
60 RO93TREZ7022107020201XXX Taxă pentru terenuri în folosinţă, concesionate, închiriate, date în administraţie de stat sau unităţi administrativ teritoriale
61 RO93TREZ7022107020201XXX Impozitul pe terenuri extravilane de la persoane fizice
62 RO86TREZ70221A470400XXXX Alte Amenzi
63 RO17TREZ70221360250XXXXX Răspundere administrator
69 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă parcare de reşedinţă Sector 2
70 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă afişaj în scop de reclamă şi publicitate
71 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate 3%
72 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă festivaluri, manifestări promoţionale
75 RO86TREZ70221A470400XXXX Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de PMB,gardieni publici şi RATB
76 RO86TREZ70221A470400XXXX Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de P.S.2, A.D.P.S.2, Poliţia Locală S.2
77 RO93TREZ7022107020201XXX Impozitul pe terenuri agricole de la persoane fizice
78 RO38TREZ7025033XXX000284 Impozit asupra mijloacelor de transport de peste 12 tone deţinute de persoane fizice
90 RO86TREZ70221A470400XXXX Amenzi - alte localităţi
98 RO17TREZ70221360250XXXXX Cheltuieli urmărire şi executare silită
242 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă specială promovare turistică
243 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă habitat cu destinaţia specială de salubrizare
244 RO17TREZ70221360250XXXXX Sume acordate necuvenit - indemnizaţie de însoţitor
245 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă habitat non-casnici
247 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă salubrizare casnici fără contract