Instituţii publice

Notarii publici şi autorităţile publice înrolate pe Platforma digitală D.G.V.B.L. au posibilitatea obţinerii de certificate de atestare fiscală online pentru contribuabili, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare (în conformitate cu prevederile art.159 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală şi a O.U. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative).

Nr. crt. Denumire E-mail Telefon
Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti  registratura@dgas.ro  021.314.23.15  
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  contact@assmb.ro  021.310.1059  
Primaria Sector 2 - Centrul Teritorial Veterinar  021.255.221  
Directia Evidenta Persoane si Stare Civila   
Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu Sector 2