CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE

Lista conturilor IBAN necesare efectuării plăţilor impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul ordinelor de plată.

Pe ordinul de plată sunt necesare următoarele date:

  • Beneficiar: Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2
  • Cod fiscal beneficiar: 13811802
  • Banca: Trezoreria Sector 2

Conturi IBAN persoane juridice

Cod debit Cont bugetar Denumire taxă
1 RO26TREZ70221160203XXXXX Taxe şi tarife-licenţe, autorizaţii şi viza anuală de funcţionare
2 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxe eliberare certificate urbanism, autorizaţii construcţii şi regularizare autorizaţie de construire
3 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă cadastru
4 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă ocupare domeniu public şi privat
5 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă autorizaţii sanitare
6 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de înmatriculare a autoturismelor
7 RO70TREZ70221180250XXXXX Alte taxe , cf. Legii nr.18/1996 şi decret lege 54/90
8 RO24TREZ70221350201XXXXX Încasari din alte surse
9 RO23TREZ70221390201XXXXX Alte venituri de la instituţiile publice
10 RO44TREZ70221A300530XXXX Venituri din concesiuni şi închirieri
11 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru Cartea de Identitate (B.I.) şi Taxa Carte de Identitate Provizorie
12 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă număr provizoriu
13 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă examen auto
14 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă timbru fiscal
15 RO35TREZ70221340202XXXXX Alte taxe de timbru
16 RO86TREZ70221A470400XXXX Amenzi pentru nedepunerea sau depunerea cu întarziere a declaraţiei de impozite şi taxe
18 RO29TREZ70221150201XXXXX Impozit pe spectacole
19 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de autorizaţie a circulatiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
26 RO18TREZ7022116020202XXX Impozit asupra mijloace transport deţinute de persoane juridice
27 RO96TREZ7022107020102XXX Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
30 RO86TREZ70221A470400XXXX Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice (amenzi de circulaţie)
34 RO43TREZ7022107020202XXX Impozitul pe terenuri persoane juridice
36 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă garaj
37 RO43TREZ7022107020202XXX Taxă pentru terenuri în folosinţă, concesionate, închiriate, date în administraţie de stat sau unităţi administrativ teritoriale
46 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă de înregistrare a mopedelor - suma de 40 lei
47 RO35TREZ70221340202XXXXX Certificat de înregistrare a mopedelor - suma de 24 lei
48 RO35TREZ70221340202XXXXX Plăcuţa cu numar de înregistrare a mopedelor - suma de 30 lei
52 RO04TREZ70221070203XXXXX Taxă judiciara de timbru - pentru contribuabilii cu sediul în sectorul 2
54 RO81TREZ7025083XXX004867 Taxă autorizaţie de constructie eliberată de P.M.B.
55 RO48TREZ70221330228XXXXX Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată , imputaţii şi despăgubiri
57 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului/reşedinţei
58 RO35TREZ70221340202XXXXX Taxă pentru Viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini
59 RO96TREZ7022107020102XXX Taxă pentru clădiri în folosinţă, concesionate, închiriate, date în administraţie de stat sau unităţi administrativ teritoriale
69 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă parcare de reşedinţă Sector 2
70 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă afişaj în scop de reclamă şi publicitate
71 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate 3%
72 RO70TREZ70221180250XXXXX Taxă festivaluri, manifestări promoţionale
75 RO86TREZ70221A470400XXXX Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de PMB, constatate de gardienii publici şi amenzi R.A.T.B.
76 RO86TREZ70221A470400XXXX Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de P.S.2, A.D.P.S.2, Poliţia Locală S.2
77 RO43TREZ7022107020202XXX Impozitul pe terenul agricol
79 RO38TREZ7025033XXX000284 Impozit asupra mijloacelor de transport de peste 12 tone deţinute de persoane juridice
91 RO70TREZ70221120207XXXXX Taxă Hotelieră
92 RO86TREZ70221A470400XXXX Amenzi - alte localităţi
99 RO17TREZ70221360250XXXXX Cheltuieli de urmărire şi executare silită
242 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă specială pentru promovare turistică
243 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă habitat cu destinaţia specială de salubrizare
245 RO29TREZ70221360206XXXXX Taxă habitat non-casnici