Vă informăm despre necesitatea încheierii poliţei de asigurare împotriva dezastrelor naturale

P.A.D. reprezintă primul pas în asigurarea locuinţei şi acoperă daunele produse de inundaţii (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren, în conformitate cu prevederile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Mai multe detalii, aici
În situaţia în care persoanele fizice sau juridice nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii nr.260/2008, de nici un fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local prentru prejudicii produse locuinţelor.
Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 la 500 lei.