Posturi scoase la concurs
în cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2

Anunţ organizare examen promovare in grad profesional publicat în 25.10.2023 pentru 24.11.2023

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie si tematica

Formular de înscriere

Rezultat selectie dosar

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Anunţ organizare examen promovare in grad profesional publicat în 19.10.2023 pentru 20.11.2023

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie si tematica IPF

Bibliografie si tematica IPJ

Bibliografie si tematica RCPJF

Formular de înscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba interviu

Rezultat final examen

Anunţ concurs publicat în 10.08.2023 pentru 14.09.2023

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Atributiile postului

Tematica si bibliografie

Formular de înscriere

Rezultat contestaţie interviu

Rezultate selecţie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

Anunţ concurs publicat în 10.05.2023 pentru 22.06.2023 - SUSPENDAT

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Atributiile postului

Tematica si bibliografie

Formular de înscriere

Anunţ concurs publicat în 10.05.2023 pentru 19.06.2023 - SUSPENDAT

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Atributiile postului

Tematica si bibliografie

Formular de înscriere

Anunţ concurs publicat în 10.05.2023 pentru 14.06.2023 - SUSPENDAT

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Atributiile postului

Tematica si bibliografie

Formular de înscriere

Anunţ concurs post referent cu atribuţii de gestionar publicat în 26.01.2023 pentru 21.02.2023

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Model C.V. European

Model adeverinta

Formular de înscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final

Anunţ concurs post îngrijitor publicat în 26.01.2023 pentru 20.02.2023

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Model C.V. European

Model adeverinta

Formular de înscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba practică

Rezultat interviu

Rezultat final

Anunţ concurs publicat în 27.10.2022 pentru 28.11.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie şi tematica

Bibliografie şi tematica Monitorizare Amenzi

Formular de înscriere

Selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

Anunţ concurs publicat în 27.10.2022 pentru 15.11.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie şi tematica

Rezultat selectie dosare

Anunţ concurs publicat în 17.08.2022 pentru 27.09.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie şi tematica Control Intern

Bibliografie şi tematica Consiliere cetăţeni

Bibliografie şi tematica Registratură

Atribuţii stabilite în fişa postului

Formular de înscriere

Model C.V. european

Model adeverinţe

OPIS predare documente

Rezultat contestatie proba scrisa

Rezultat selectie dosar inscriere

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

Anunţ concurs publicat în 17.08.2022 pentru 22.09.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie şi tematica Impunere Persoane Fizice

Bibliografie şi tematica Impunere Persoane Juridice

Bibliografie şi tematica Compartimentul Monitorizare Amenzi

Atribuţii stabilite în fişa postului

Formular de înscriere

Model C.V. european

Model adeverinţe

OPIS predare documente

Rezultat contestatii proba scrisa

Rezultat selectie dosar inscriere

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultate finale

Anunţ concurs publicat în 17.08.2022 pentru 20.09.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs şi acte necesare

Bibliografie şi tematica Biroul Inspectie Fiscală

Bibliografie şi tematica Compartimentul Juridic

Bibliografie şi tematica Serviciul Buget Finante Contabilitate

Atribuţii stabilite în fişa postului

Formular de înscriere

Model C.V. european

Model adeverinţe

OPIS predare documente

Rezultat contestatie Rezultat selectie dosar inscriere

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultate finale

Anunţ organizare examen post consilier grad debutant publicat în 28.06.2022 pentru 21.07.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Formular de inscriere

PV selectie dosar

Borderou afisare proba scrisa

Borderou afisare interviu

Centralizator rezultate finale

Anunţ organizare examen post de ingrijitor publicat în 28.06.2022 pentru 22.07.2022

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Formular de inscriere

PV selectie dosar

Borderou afisare proba practica

Borderou afisare interviu

Centralizator rezultate finale

Anunţ organizare examen promovare în grad profesional publicat în 15.10.2021 pentru 02.11.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Cerere de inscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultate finale

Anunţ organizare examen promovare în grad profesional publicat în 14.10.2021 pentru 01.11.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Cerere de inscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultate finale

Anunţ organizare examen promovare în grad profesional publicat în 23.06.2021 pentru 08.07.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Cerere de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultate finale

Anunţ organizare examen promovare în grad profesional publicat în 12.05.2021 pentru 12.06.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Formular de inscriere

Selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

Anunţ promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare publicat în 05.05.2021 pentru 05.06.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Formular de inscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

Anunţ promovare în grad profesional publicat in 21.04.2021 pentru 22.05.2021

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs si bibliografie

Formular de inscriere

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

Anunţ promovare clasă publicat in 25.11.2019 pentru 10.12.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie cereri

Rezultat final

Anunţ promovare in grad publicat in 18.11.2019 pentru 19.12.2019 si pentru 20.12.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare 19.12.2019

Rezultat selectie dosare 20.12.2019

Rezultat final 19.12.2019

Rezultat final 20.12.2019

Anunţ concurs publicat in 09.09.2019 pentru 16.10.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinta

Rezultat selecţie dosare.

Rezultat proba scrisa.

Rezultat interviu.

Rezultat final.

Anunţ concurs publicat in 09.09.2019 pentru 14.10.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinta

Rezultat selecţie dosare.

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final

Anunţ concurs publicat in 09.09.2019 pentru 10.10.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinta

Rezultat selecţie dosare.

Rezultat proba scrisa.

Rezultat final.

Anunţ concurs publicat in 27.05.2019 pentru 24.06.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Rezultat selectie dosar

Rezultate proba interviu

Rezultate proba practica

Rezultate Finale

Anunţ concurs publicat in 17.12.2018 pentru 29.01.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinte

Erata

Solutionare contestatie

Selectie dosar 29-01-2019

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 17.12.2018 pentru 25.01.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinte

Selectie dosar 25-01-2019

Rezultate finale

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 17.12.2018 pentru 22.01.2019

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinte

Selectie dosar 22-01-2019

Rezultate finale

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 23.11.2018 pentru 18.12.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba practica

Rezultate finale

Rezultate interviu

Anunţ concurs publicat in 08.11.2018 pentru 10.12.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular de inscriere

Model adeverinta vechime

Selectie dosare

Centralizator rezultate finale

Rezultate interviu

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 12.11.2018 pentru 27.11.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ promovare in clasa

Rezultat selectie

Rezultat

Anunţ concurs publicat in 10.09.2018 pentru 15.10.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs promovare sef serviciu RCPJF

Formular de inscriere

Model adeverinte

Rezultate selectie dosare

Rezultat final

Rezultate interviu

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 11.06.2018 pentru 16.07.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs.PDF

Rezultat selectie dosare.PDF

Anunţ concurs publicat in 03.05.2018 pentru 06.06.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular-de-inscriere

Model-adeverinte

Anunţ selectie dosare.PDF

Rezultat interviu.PDF

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 14.12.2017 pentru 15.01.2018

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs 15-01-2018

Formular de inscriere Model 2017

Model adeverinte 2017

Contestatie proba scrisa

Contestatie-2

Contestatie

Selectie dosare

Baremuri proba scrisa

Rezultat final

Rezultate interviu comisia 1-2

Rezultate interviu comisia 3-4

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 03.11.2017 pentru 27.11.2017

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs consilier arhiva.PDF

Proces verbal de selectie

Rezultate finale

Rezultate proba scrisa

Anunţ concurs publicat in 25.09.2017 pentru 25.10.2017

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs promovare

Formular de inscriere

Rezultate selectie dosare

Anunţ concurs publicat in 09.08.2017 pentru 04.09.2017

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs curier

Rezultat selectie dosare

Rezultate concurs curier

rezultate proba scrisa - Curier

Anunţ concurs publicat in 15.06.2017 pentru 17.07.2017

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

FORMULAR DE INSCRIERE

Rezultat contestatie proba interviu

Rezultat contestatie selectia dosarelor

Rezultatul selectiei dosarelor

Barem concurs 2

Barem concurs

Erata la rezultatul probei scrise

Rezultatele finale ale concursului de recrutare

Rezultatele probei interviu

Rezultatele probei scrise

Anunţ concurs promovare in grad profesional publicat in 09.06.2017 pentru 10.07.2017

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Formular inscriere

Rezultatul contestatiilor depuse

Rezultatul selectiei dosarelor - Promovare

Rezultatele probei scrise- promovare 10-07-2017

Anunţ concurs publicat in 11.11.2016 pentru 12.12.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular inscriere

Rezultat selectie dosar 12-12-2016

Rezultat interviu 15-12-2016

Rezultat proba scrisa 12-12-2016

Rezultate finale concurs recrutare 12-12-2016

Anunţ concurs promovare in grad publicat in 28.10.2016 pentru 28.11.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Formular inscriere

Selectie dosare 28-11-2016

Rezultat

Anunţ concurs publicat in 17.06.2016 pentru 20.07.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ si bibliografie

Selectie dosare concurs 20 iulie

Barem corectare

Rezultate finale la concursul 20-22-07-2016

Rezultate interviu 22-07-2016

Rezultatele probei scrise concurs de recrutare 20-07-2016

Anunţ concurs publicat in 10.06.2016 pentru 10.07.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ concurs

Formular inscriere

Rezultat selectie dosar 12-12-2016

Rezultat interviu 15-12-2016

Rezultat proba scrisa 12-12-2016

Rezultate finale concurs recrutare 12-12-2016

Anunţ concurs publicat in 17.05.2016 pentru 08.06.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunţ si bibliografie

Rezultat concurs

Anunţ concurs publicat in 26.04.2016 pentru 26.05.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

Formular inscriere

Rezultat concurs

Anunţ concurs publicat in 20.04.2016 pentru 16.05.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultat concurs

Anunţ concurs publicat in 05.02.2016 pentru 08.03.2016

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

20.11.2015

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

12.09.2014

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

28.04.2014

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Formular inscriere

Transfer la cerere 04.04.2014

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

17.10.2013

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

Formular inscriere

17.06.2013

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

08.05.2013

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Formular inscriere

08.03.2013

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

18.05.2012

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

30.09.2011

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

01.09.2010

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

19.08.2010

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

25.07.2008

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

12.05.2008

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

04.02.2008

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

10.12.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

Bibliografie

18.10.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

01.10.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

17.09.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

09.07.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

03.05.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

12.04.2007

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt

16.03.2006

Documente Contestaţii Clarificări Rezultate selecţie dosare Barem corectare Rezultate concurs
Anunt