MODALITĂŢI DE ACCESARE SERVICII ELECTRONICE

Servicii electronice fără autentificare


Programare online serviciu dezactivat pe perioada în care nu se lucrează cu publicul - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a efectua o programare pentru o anumită dată şi oră, dorită, pentru prezentarea la ghişeu.

În meniul Persoane fizice

Plată amenzi persoane fizice - prin intermediul căreia puteţi achita, fără date de acces, amenzile primite.

Declarare taxă de habitat utilizatori casnici - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a declara taxa de habitat cu destinaţie specială de salubritate.

Cerere stingere amenzi - în cazul în care figuraţi înregistrat la D.V.B.L. Sector 2 cu amenzi neachitate şi aveţi dovada că au fost achitate

Cerere actualizare date personale - în cazul în care v-aţi schimbat numele, prenumele, adresa de domiciliu, cartea de identitate sau C.N.P.-ul este greşit înregistrat la D.V.B.L. Sector 2 în baza de date.

Cerere transfer auto - în cazul în care v-aţi schimbat domiciliul din Sectorul 2, folosiţi acest formular pentru transferul dosarului auto la noul domiciliu.

Cerere compensare sume - în cazul în care figuraţi în evidenţa fiscală cu sume achitate în plus la un tip de impozit / taxă, puteţi solicita compensarea cu un alt tip de impozit / taxă.

Verificare certificate fiscale - în cazul în care aveţi emis un certificat fiscal electronic şi o terţă parte doreşte să îl verifice.


În meniul Persoane juridice

Plată amenzi persoane juridice - prin intermediul căreia puteţi achita, fără date de acces, amenzile primite.

Declarare taxă de habitat utilizatori non-casnici - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a declara taxa de habitat cu destinaţie specială de salubritate.

Verificare certificate fiscale - în cazul în care aveţi emis un certificat fiscal electronic şi o terţă parte doreşte să il verifice.


Servicii electronice cu autentificare

pentru care aveţi nevoie de nume de utilizator şi parolă

Platforma digitală - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a efectua următoarele:

 • Depunere "Declaraţii Online"
 • Solicitare "Certificate fiscale online"
 • Efectuare de plăţi online
 • Vizualizare acte administrativ-fiscale emise

Având în vedere că utilizarea serviciilor electronice din Platforma digitală crează contribuabililor posibilitatea vizualizării unor date cu caracter personal şi informaţii fiscale, această platformă nu poate fi accesată decât utilizând date de acces (nume utilizator şi parolă) pe care le puteţi obţine în perioada în care D.V.B.L. suspendă activitatea cu publicul ( începând cu 18.03.2020) astfel:

 • În cazul în care sunteţi înregistrat în baza de date D.V.B.L. (AVEŢI deschis rol fiscal) accesaţi secţiunea "Solicitare date de acces", alegeţi la Tip persoană, din lista derulantă, Fizică - dacă sunteţi persoană fizică, sau Juridică - dacă sunteţi persoana juridică, introduceţi datele solicitate:

  Persoană fizică:

  C.N.P., nume, telefon, adresa e-mail, tip document: se alege din lista derulantă un tip de document emis de D.V.B.L. pentru solicitant şi pe care acesta îl deţine, respectiv o decizie de impunere, o somaţie, o chitanţă / RRN ghiseul.ro, un certificat de atestare fiscală pentru care se completează în continuare numărul şi data documentului respectiv.
  Optaţi pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de D.V.B.L. electronic sau prin servicii de curierat/poştale.
  Transmiteţi copia după actul de identitate (în format pdf sau jpg)

  Persoană juridică:

  C.U.I. societate, C.N.P. împuternicit, nume împuternicit, telefon împuternicit, adresa e-mail, tip document: se alege din lista derulantă un tip de document emis de D.V.B.L. pentru societate şi pe care aceasta îl deţine, respectiv o decizie de impunere, o somaţie, o chitanţă / RRN ghiseul.ro, un certificat de atestare fiscală pentru care se completează în continuare numărul şi data documentului respectiv.
  Optaţi pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de D.V.B.L. electronic sau prin servicii de curierat/poştale.
  Transmiteţi copia după actul de identitate al împuternicitului, copia după certificatul de înregistrare al societăţii şi copie după împuternicire sau act constitutiv (după caz, în format pdf sau jpg).

  Cu ajutorul acestora puteţi fi identificat ca posesor al rolului - astfel putem respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
 • În cazul în care nu sunteţi înregistrat în baza de date a D.V.B.L. (NU aveţi deschis un rol fiscal) completaţi Cerere solicitare accces platformă digitală P.F., dacă sunteţi persoană fizică, sau Cerere solicitare acces platformă digitală P.J., dacă sunteţi persoană juridică.
  Această cerere completată şi semnată o transmiteţi prin:
  • servicii de curierat sau poştale pe adresa sediului nostru din B-dul Gării Obor nr.10 - pentru persoane fizice respectiv Str.Glinka Mihail Ivanovici nr.7 - pentru persoane juridice
  • e-mail: solicitareacces@impozitelocale2.ro
  Cererea trebuie însoţită de:
  • pentru persoane fizice - o copie a actului de identitate
  • pentru persoane juridice - o copie a certificatului de înregistrare al societăţii şi a actului de identitate al împuternicitului şi copia după împuternicire / act constitutiv

  ATENŢIE ! Datele de acces solicitate prin servicii poştale sau e-mail sunt transmise, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin servicii poştale, cu confirmare de primire.

 • Pe perioada sistării programului de lucru cu publicul sistăm şi posibilitatea obţinerii datelor de acces la sediile noastre.