MODALITĂŢI DE ACCESARE SERVICII ELECTRONICE

Servicii electronice cu autentificare

pentru care aveţi nevoie de nume de utilizator şi parolă

Platforma digitală - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a efectua următoarele:

 • Depunere "Declaraţii Online"
 • Solicitare "Certificate fiscale online"
 • Efectuare de plăţi online
 • Vizualizare acte administrativ-fiscale emise

Având în vedere că utilizarea serviciilor electronice din Platforma digitală crează contribuabililor posibilitatea vizualizării unor date cu caracter personal şi informaţii fiscale, această platformă nu poate fi accesată decât utilizând date de acces (nume utilizator şi parolă) pe care le puteţi obţine în perioada stărilor de alertă/urgenţă de pe teritoriul României, astfel:

 • În cazul în care sunteţi înregistrat în baza de date D.V.B.L. (AVEŢI deschis rol fiscal) accesaţi secţiunea "Solicitare date de acces", alegeţi la Tip persoană, din lista derulantă, Fizică - dacă sunteţi persoană fizică, sau Juridică - dacă sunteţi persoana juridică, introduceţi datele solicitate:

  Persoană fizică:

  Completaţi C.N.P., nume, telefon, adresa e-mail.

  Alegeţi "DA" sau "NU" pentru a opta pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de D.V.B.L. în format electronic sau prin servicii de curierat/poştale.

  Alegeţi "Identificare prin documente emise anterior" dacă deţineţi unul dintre documentele următoare, emise de D.V.B.L. pentru solicitant şi pe care acesta îl deţine, respectiv o decizie de impunere, o adresă de luare în debit, un certificat de atestare fiscală, o somaţie, o chitanţă, un număr RRN aferent unei plăţi prin www.ghiseul.ro pentru care se completează în continuare numărul şi data documentului respectiv.

  Anexaţi copia actului de identitate (în format pdf sau jpg) apoi completaţi codul de control.

  Persoană juridică:

  C.U.I. societate, C.N.P. împuternicit, nume împuternicit, telefon împuternicit, adresa e-mail.

  Alegeţi "DA" sau "NU" pentru a opta pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de D.V.B.L. în format electronic sau prin servicii de curierat/poştale.

  Alegeţi "Identificare prin documente emise anterior" dacă societatea deţine unul dintre documentele următoare, emise de D.V.B.L. pentru societate şi pe care aceasta îl deţine, respectiv o decizie de impunere, un certificat de atestare fiscală, o adresă de luare în debit, o somaţie, o chitanţă, un număr RRN aferent unei plăţi prin www.ghiseul.ro, pentru care se completează în continuare numărul şi data documentului respectiv.

  Anexaţi copii ale: actul de identitate al împuternicitului, copia după certificatul de înregistrare al societăţii şi copie după împuternicire sau act constitutiv (după caz, în format pdf sau jpg) apoi completaţi codul de cotrol.

  Cu ajutorul acestora puteţi fi identificat ca posesor al rolului - astfel putem respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
 • În cazul în care solicitantul nu este înregistrat în baza de date a D.V.B.L. (NU are deschis un rol fiscal) sau nu deţine un act emis de direcţie, dar deţine o semnătura electronică (Certificat digital calificat, emis de o autoritate de certificare acreditată european) poate obține datele de acces prin același formular on-line, din secţiunea "Solicitare date de acces", completând informaţiile iniţiale şi alegând apoi Identificare prin document semnat electronic.
 • În cazul în care solicitantul NU deţine nici semnătură electronică (Certificat digital calificat), completează o Cerere solicitare accces platformă digitală P.F. (din secţiunea Persoane fizice - Formulare tipizate), dacă este persoană fizică, sau o Cerere solicitare acces platformă digitală P.J. (din secţiunea Persoane juridice - Formulare tipizate), dacă este persoană juridică.
  Această cerere completată şi semnată o transmiteţi prin:
  • servicii de curierat sau poştale pe adresa sediului nostru din B-dul Gării Obor nr.10 - pentru persoane fizice respectiv Str.Glinka Mihail Ivanovici nr.7 - pentru persoane juridice
  • e-mail: solicitareacces@impozitelocale2.ro
  Cererea trebuie însoţită de:
  • pentru persoane fizice - o copie a actului de identitate
  • pentru persoane juridice - o copie a certificatului de înregistrare al societăţii şi a actului de identitate al împuternicitului şi copia după împuternicire / act constitutiv

  ATENŢIE ! În cazul acesta, datele de acces sunt transmise, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin servicii poştale, în plic închis, cu confirmare de primire, la adresa de domiciliului / sediului sau a unei alte adrese de corespondenţă completate în partea de jos a formularului.

 • Datele de acces se pot obţine pe loc şi la următoarele sedii, pe baza aceloraşi documente, în timpul programului de lucru:
  D.V.B.L. Sector 2 - Sediul din Bd. Gării Obor nr.10 - pentru persoane fizice şi juridice;
  D.V.B.L. Sector 2 - Sediul din Str. Glinka Mihail Ivanovici nr.7 - pentru persoane juridice;
  D.V.B.L. Sector 2 - Strada Ziduri Moşi nr.4, et.2 (sediul nou Piaţa Obor) - pentru persoane fizice şi juridice;


Servicii electronice fără autentificare

pentru care NU aveţi nevoie de nume de utilizator şi parolă

Programare online - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a efectua o programare pentru o anumită dată şi oră, dorită, pentru prezentarea la ghişeu.

În meniul Persoane fizice

Plată amenzi persoane fizice - prin intermediul căreia puteţi achita, fără date de acces, amenzile primite.

Declarare taxă de habitat utilizatori casnici - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a declara taxa de habitat cu destinaţie specială de salubritate.

Cerere stingere amenzi - în cazul în care figuraţi înregistrat la D.V.B.L. Sector 2 cu amenzi neachitate şi aveţi dovada că au fost achitate

Cerere actualizare date personale - în cazul în care v-aţi schimbat numele, prenumele, adresa de domiciliu, cartea de identitate sau C.N.P.-ul este greşit înregistrat la D.V.B.L. Sector 2 în baza de date.

Cerere transfer auto - în cazul în care v-aţi schimbat domiciliul din Sectorul 2, folosiţi acest formular pentru transferul dosarului auto la noul domiciliu.

Cerere compensare sume - în cazul în care figuraţi în evidenţa fiscală cu sume achitate în plus la un tip de impozit / taxă, puteţi solicita compensarea cu un alt tip de impozit / taxă.

Verificare certificate fiscale - în cazul în care aveţi emis un certificat fiscal electronic şi o terţă parte doreşte să îl verifice.


În meniul Persoane juridice

Plată amenzi persoane juridice - prin intermediul căreia puteţi achita, fără date de acces, amenzile primite.

Declarare taxă de habitat utilizatori non-casnici - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a declara taxa de habitat cu destinaţie specială de salubritate.

Verificare certificate fiscale - în cazul în care aveţi emis un certificat fiscal electronic şi o terţă parte doreşte să il verifice.