OPERAŢIUNI ONLINE FĂRĂ AUTENTIFICARE - PERSOANE FIZICE

Completează un formular online fără a fi nevoie să te deplasezi la sediile noastre!

CLĂDIRE / TEREN

Declaraţie clădire nerezidenţială / mixtă

În cazul în care doriţi să declaraţi o clădire ca fiind nerezidenţială sau mixtă, fără a vă deplasa la sediul nostru, folosiţi acest formular!

Rectificare rol fiscal clădire / teren

În cazul în care doriţi să efectuaţi modificări în evidenţa fiscală ( modificarea cotelor, modificarea suprafeţelor imobilului, instrăinarea acestuia etc.), folosiţi acest formular!

Cerere încetare rol fiscal clădiri / terenuri

În cazul în care aţi vândut o clădire sau un teren, folosiţi acest formular!

Declaraţie taxă de habitat utilizatori casnici

În cazul în care nu aţi declarat taxa de habitat o puteţi face online fără să fie nevoie de o deplasare la sediul nostru!

MIJLOACE DE TRANSPORT

Declaraţie pentru stabilire impozit / taxă mijloace de transport

În cazul în care doriţi să înregistrati în evidenţa noastră un mijloc de transport, fără a vă deplasa la sediul nostru, folosiţi acest formular!

Declaraţie scoatere din evidenţă (radiere) mijloace de transport

În cazul în care doriţi să scoateţi din evidenţa noastră un mijloc de transport vândut, fără a vă deplasa la sediul nostru, folosiţi acest formular!

Cerere pentru transfer auto

În cazul în care v-aţi schimbat domiciliul din Sectorul 2, folosiţi acest formular pentru transferul dosarului auto la noul domiciliu!

Solicitare actualizare date mijloc de transport

În cazul în care este necesară actualizarea datelor (corectarea datelor) mijlocului dvs. de transport, folosiţi acest formular !

ACTUALIZARE DATE PERSONALE

Cerere actualizare date personale

În cazul în care v-aţi schimbat numele, prenumele, adresa de domiciliu, C.N.P.-ul este greşit la noi în baza de date sau aţi schimbat Cartea de Identitate şi aveţi altă serie şi număr, folosiţi acest formular!

SCUTIRE

Cerere aplicare scutire

În cazul în care beneficiaţi de scutire conform O.U.G. nr.82/2006, Decretul - Lege nr.118/1990 (art.1 şi art.5), Legea nr.44/1994, Legea nr.448/2006, Legea nr.341/2004, Legea nr.189/2000 art.(1), folosiţi acest formular!

Cerere aplicare scutire pentru urmaşii personalului medical conform Legii nr.56/2020

În cazul în care beneficiaţi de scutire conform Legii nr.56/2020, art.4, alin.1, litera d, folosiţi acest formular!

FACILITĂŢI FISCALE

Cerere aplicare facilitati fiscale conform H.C.L. nr.171/2020

În cazul în care beneficiaţi de scutire conform H.C.L. nr.171 / 2020 modificată prin H.C.L. nr.146/2021 (O.U.G. nr.69/2020), folosiţi acest formular!

PLĂŢI ELECTRONICE

Plată amenzi persoane  fizice

În cazul în care aveti de platit o amenda puteti plati fara a avea nevoie de un cont online!

Cerere stingere amenzi

În cazul în care figuraţi înregistrat, la noi, cu amenzi neachitate şi aveţi dovada că au fost achitate, folosiţi acest formular!

COMPENSĂRI

Cerere compensare sume

În cazul în care figuraţi în evidenţa fiscală a dvs. cu sume achitate în plus la un tip de impozit/taxă şi doriţi compensarea către alt tip de impozit/taxă, folosiţi acest formular!