DECLARAŢIE TAXĂ DE HABITAT - NON-CASNICI

Descarcă documente Instrucţiuni de completare

ÎMPUTERNICIT

-
-

UTILIZATOR NON-CASNIC - ADRESA SEDIU

SEDIU SECUNDAR / PUNCT DE LUCRU

ALEGEŢI SPECIFICUL ACTIVITĂŢII ŞI COMPLETAŢI DATELE AFERENTENu puteţi trimite cererea cât timp nu aţi completat toate câmpurile sau nu aţi ales un fişier pentru transmitere!

Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .