Acte administrativ fiscale emise de Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 - Persoane Juridice

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul din Şos. Morarilor nr.6, Serviciul Recuperare Creanţe Persoane Fizice şi Juridice.
Actele administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
În cazul în care nu se vor achita obligaţiile fiscale la termenul prevăzut de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicat, se va proceda la următoarele etape de executare silită: poprirea veniturilor şi/sau sechestrarea bunurilor mobile şi imobile, aflate în proprietatea debitorului.
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Pentru a găsi deciziile introduceţi în căsuţa de mai jos C.U.I. -ul apoi apăsaţi butonul "Caută"

C.U.I.