Bine ai venit la D.G.V.B.L. Sector 2!

Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, şi are rolul de a exercita atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului local.
Mai multe informaţii găsiţi în secţiunea "Despre instituţie"

Taxe şi impozite Online!

Plată impozite şi taxe, declarare clădiri, terenuri, autovehicule, cereri de compensare, obţinere certificate fiscale, depunere cereri, obţinere documente în format electronic.

Noutăţi!

 • Aici găsiţi buletinul informativ nr. 1, aferent lunii martie 2023
 • Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti trebuie să elaboreze un nou document strategic care să răspundă provocărilor actuale şi să stabilească principalele direcţii de acţiune pentru perioada 2021-2027, noua strategie reprezentând un document cadru de referinţă care stabileşte obiective clare pentru viitorul Sectorului 2 şi al cetăţenilor acestuia, fiind concepută pentru a răspunde nevoilor reprezentanţilor autorităţii locale şi comunităţii în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii cetăţenilor şi mediului economic local. Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute, dar va avea un impact pe termen lung asupra dezvoltării Sectorului 2.
  Chestionar pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată şi Durabilă a sectorului 2 pentru perioada 2016 - 2025
 • Începând cu data de 13.12.2021 Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 îşi schimbă sediul. Noul sediu este în Şoseaua Morarilor nr.6 (fosta Piaţa Morarilor).
  Vă aşteptăm în noul sediu!
 • Aprobarea H.C.L. nr.219/2021 privind modificarea H.C.L. nr.74/2021 - instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici fara contracte de prestari servicii de salubrizare
 • Clarificari privind data intrarii in vigoare a prevederilor Art.I pct.191-219 din Legea 296/2020
  Avand in vedere faptul ca nu se precizeaza expres in cuprinsul actului normativ data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 191-219 din Legeea nr.296/2020, in urma analizarii prevederilor Legii nr.296/2020 si a discutiilor avute cu Ministerul Finantelor, M.D.L.P.A. considera ca data intrarii in vigoare a acestor prevederi este data prevazuta expres atat in Constitutia Romaniei cat si la art. 12 alin.(1) din Legea nr.24/2000, respectiv 3 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Astfel, dispozitiile art.78 din Constitutia Romaniei, republicata, prevad ca "Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei".

  De asemenea, Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, la art.12 alin(1) urmatoarele:

  "Legile si ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, si expira la ora 24:00 a celei de-a treia zi de la publicare."

  Afişat în 10 februarie 2021

 • Ordonanța de Urgență nr. 38/2020
  În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 utilizează semnătura electronică și documente în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată pentru persoanele fizice și juridice. Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 utilizează / primește documente semnate cu semnătură electronică pentru persoane fizice și juridice (Certificat digital calificat, emis de o autoritate de certificare acreditată european). Documentele menționate anterior pot fi utilizate prin intermediul aplicației Platforma Digitală.

  Afişat în 6 aprilie 2020

 • Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 a lansat noul site al instituţiei!
  Pe site veţi regăsi toate informaţiile aflate pe vechiul site!
  Dacă întâmpinaţi probleme nu ezitaţi să ne contactaţi!

  Afişat in 15 iulie 2019

DESPRE INSTITUŢIE

Legislaţie privind organizare şi funcţionarea instituţiei, conducerea, organizarea, programe şi strategii, rapoarte, lista posturilor scoase la concurs. Află mai multe.

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Lista documentelor de interes public: Solicitări, categorii de documente produse, rapoarte, buletin informativ, buget, bilanţ, achiziţii publice, declaraţii de avere, drepturi salariale, formulare tip. Află mai multe.

CONTACT

Dacă aveţi nevoie de ajutor puteţi să ne contactaţi astfel: Află mai multe.

INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ

Integritatea instituţională a Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 şi codul etic al funcţionarilor publici. Află mai multe.

NIVEL TAXE Şi IMPOZITE

Nivelul taxelor şi impozitelor în anul curent şi anii anteriori. Află mai multe.

ACHIZIŢII PUBLICE

Achiziţii publice: Produse, Servicii, Lucrări, Programul anual, Strategie. Află mai multe.

DECIZII EMISE DE D.G.V.B.L.

Lista deciziilor emise de Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2. Află mai multe.

LEGĂTURI UTILE

Legături către alte instituţii ale statului utile în desfăşurarea activităţii. Află mai multe.

LEGEA PREVENIRII NR.270/2017

Legea nr. 270/2017 Află mai multe.

BUNURI SCOASE LA VÂNZARE

Bunuri scoase la vânzare în cadrul executării silite. Află mai multe.

CARIERE

Cariere - alătură-te echipei D.G.V.B.L. . Află mai multe.