INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Prezenta secţiune este reglementată prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public


Prin decizia nr.194029/344/25.08.2021 funcţionarul public responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public este Cristina Petre.

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public poate fi contactat la:
Telefon:021.252.84.09; 021.252.84.10
Fax:021.252.84.12

Formulare solicitare informaţii de interes public

Documente de interes public

Alte documente produse / gestionate de instituţie

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Raport de activitate - Sinteză

Buletin informativ

Buget / Bilanţ

Achiziţii publice

Declaraţii de avere

Situaţie drepturi salariale

Formulare tipizate