INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Prezenta secţiune este reglementată prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public


Prin decizia nr.194029/344/25.08.2021 funcţionarul public responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public este Cristina Petre.

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public poate fi contactat la:
Telefon: 0314.03.99.00

Formulare solicitare informaţii de interes public

Documente de interes public

Alte documente produse / gestionate de instituţie

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Raport de activitate - Sinteză

Buletin informativ

Buget / Bilanţ

Situaţie drepturi salariale

Achiziţii publice

Formulare tipizate

Declaraţii de avere şi interese

Decizii comisia paritară

Protecţia datelor cu caracter personal