CERERI ŞI RECLAMAŢII CONFORM LEGII NR.544/2001

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public, conform deciziei D.V.B.L. nr. 194029/344/25.08.2021, este dna. Cristina Petre.

Solicitări informaţii de interes public conform Legii nr.544/2001

Pentru a solicita informaţii de interes public conform Legii nr.544/2001 vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu difuzarea informaţiilor de interes public la sau completând online Cerere

Reclamaţie administrativă conform Legii nr.544/2001

Pentru a depune o reclamaţie administrativă conform Legii nr.544/2001 vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu difuzarea informaţiilor de interes public la sau completând online Reclamaţia administrativă.