RECTIFICARE ROL FISCAL CLĂDIRE / TEREN

În cazul în care doriţi să efectuaţi modificări în evidenţa fiscală ( modificarea cotelor, modificarea suprafeţelor imobilului, instrăinarea acestuia etc.), folosiţi acest formular!

Înainte să vă apucaţi de completat pagina, asiguraţi-vă că aveţi scanate (format PDF) sau fotografiate (format jpg)
Vă rugăm ca documentele să nu conţină alte elemente decât documentul propriu-zis
DOCUMENTELE SOLICITATE

ACTE JUSTIFICATIVE

Actele justificative vor fi certificate cu menţiunea "conform cu originalul"
-
-
-
-
-

Nu puteţi trimite cererea cât timp nu aţi completat toate câmpurile sau nu aţi ales un fişier pentru transmitere!

Direcţia Venituri Buget Local are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .