SOLICITARE ACTUALIZARE DATE (CORECTARE DATE) MIJLOC DE TRANSPORT

&În cazul în care trebuie să actualizaţi sau să corectaţi date privind mijlocul dvs. de transport, fără a vă deplasa la sediul nostru, folosiţi acest formular!

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate.

Timpul maxim de completare este de 15 minute. Acesta este limitat din motive de securitate a datelor.

Vă rugăm ca documentele fotografiate să nu conţină alte elemente decât documentul propriu-zis.

Vă rugăm ca documentele fotografiate sau scanate să fie în poziţie normală de citire, ca în exemplul următor:

Înainte să vă apucaţi de completat pagina, asiguraţi-vă că aveţi scanate documentele : CARTE DE IDENTITATE PROPRIETAR ( ACT DE IDENTITATE / BULETIN ) şi CARTE DE IDENTITATE VEHICUL şi că acestea pot fi citite uşor şi complet.

Pentru a fi siguri că documentele nu vor fi respinse, NU faceţi scanare după copii ale documentelor. Scanaţi documentele ORIGINALE!

Scanaţi sau fotografiaţi cu telefonul documentele necesare (fişierul trebuie să fie de tipul pdf), dacă aţi primit mesajul că imaginea are o dimensiune prea mare verificaţi calitatea imaginii şi încercaţi să o daţi la o calitate inferioară.

Câmpurile colorate în roşu nu sunt completate corespunzător:

În câmpurile: "E-mail" şi "Telefon" veţi completa adresa de e-mail şi telefonul dvs. . Pe acestea veţi primi informaţii privind stadiul solicitării.

În câmpurile: "Carte de identitate proprietar", "Carte de identitate mijloc de transport" se vor încărca fişierele, scanate sau fotografiate, ce se vor depune (fiecare fişier trebuie să fie de tipul pdf, fişierele de tip pdf pot conţine mai multe pagini).

Prin apăsarea butonului "Continua" veti trece la completarea solicitării.

Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .