INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ

Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu contribuabilii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul instituţiei.


Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele SNA 2021 - 2022.

Planul de integritate al Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Raport anual personal contractual


Raport anual 2023.