CODUL DE ETICĂ AL D.G.V.B.L.

Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu contribuabilii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul instituţiei.


Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.