INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ

Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu contribuabilii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul instituţiei.


Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele SNA 2021 - 2025.

Planul de integritate al Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Raport anual SNA


Raport SNA 2022

Raport SNA 2021

Raport SNA 2020

Raport anual personal contractual


Raport anual 2023


Raport anual incidente de securitate


Raport anual incidente 2022