PROGRAMĂRI ONLINE

Programarea se face pentru o singură operaţie!
Exemplu: o programare pentru un singur mijloc de transport, un singur imobil, un singur raport de evaluare (pentru o singură clădire), o singură radiere auto etc.

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate


Instrucţiuni de completare

Nu puteţi face rezervarea cât timp nu aţi completat toate câmpurile!

Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .

idvarafis=25.07.2024 ora 8:45#29.07.2024 ora 16:15