INSTRUCŢIUNI DECLARAŢIE TAXĂ DE HABITAT - NON-CASNICI

- Timpul maxim de completare este de 15 minute. Acesta este limitat din motive de securitate a datelor;

- Înainte să vă apucaţi de completat pagina, asiguraţi-vă că aveţi scanate (sau fotografiate) cele 2 documente solicitate ( copie C.I. împuternicit şi Copie delegaţie/împuternicire, fişierele trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg);

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate.

- Completaţi toate campurile marcate cu * de culoare roşie (câmpuri obligatorii);


Pe pagina WEB:

- Câmpurile marcate cu * de culoare rosie sunt obligatorii, câmpurile care se colorează în roşu nu sunt completate corespunzător;

- În câmpurile "Nume" şi "Prenume" se va completa numele şi prenumele persoanei care face declaraţia;

- În câmpurile "C.N.P.", "Serie B.I. / C.I.", "Numar B.I. / C.I." se vor completa codul numeric personal, seria B.I./C.I., numarul B.I./C.I. a imputernicitului;

- În câmpurile "Copie C.I. imputernicit" şi "Copie delegatie/imputernicire" se vor încărca fişierele cu documentele scanate;

- În câmpurile "Alegeţi tipul entităţii" şi "Denumirea entităţii" se vor completa tipul entităţii pentru care se face declaraţia şi denumiera ei;

- În câmpurile "Alegeţi tipul declaraţiei" se va completa tipul declaratiei, iniţială sau rectificativă;


În secţiunea UTILIZATOR NON-CASNIC - ADRESA SEDIU:

- În câmpurile "Localitate", "Denumire artera", "Numar", "Bloc", "Scara", "Apartament" se va completa cu datele corespunzătoare sediului entităţii;

- În câmpul "E-Mail" se va completa adresa de e-mail la care se va primi confirmarea depunerii declaraţiei, cu număr de înregistrare;

- În câmpul "Telefon mobil" se va completa numărul de telefon la care puteţi fi contactat în cazul unor nelămuriri privind declaraţia;

- În câmpul "Numar registrul comertului" se va completa numărul de înregistrare la O.N.R.C. (ex: J40/1234/1999);

- În câmpul "Act inregistrare / autorizare" se va completa numărul, data şi organul emitent (ex: Decizia Baroului Bucuresti 15/2009);

- În câmpul "Emis la data de" se va completa data completă a emiterii actului de înregistrare/autorizare (ex:zz.ll.aaaa);

- În câmpul "C.U.I." se va completa Codul unic de identificare;


În secţiunea SEDIU SECUNDAR / PUNCT DE LUCRU:

- Dacă este cazul, în câmpurile "Denumire sediu / punct de lucru", "Denumire artera", "Numar", "Bloc", "Scara", "Apartament" se va completa cu datele corespunzătoare sediului secundar sau punctului de lucru al entităţii. În cazul în care există mai multe puncte de lucru, se va depune câte o declaraţie pentru fiecare;


În secţiunea ALEGETI SPECIFICUL ACTIVITATII:

- În câmpul "Alege specificul activitatii" se va alege specificul activităţii autorizate, în funcţie de acesta putând fi necesară completarea altor câmpuri;

- În câmpurile "Rezidual", "Hartie / Carton", "Plastic / Metal", "Sticla", "Biodegradabil" se va introduce numărul de recipiente şi se va alege capacitatea fiecăruia (ex:Rezidual 0 x 60L, Hartie / Plastic 1 x 120L). În cazul în care nu solicitaţi un anumit tip de recipient este obligatoriu să completati 0 (zero) la număr;

- Prin apăsarea butonului "Trimite declaraţia" se va depune, electronic, declaraţia dvs.. La adresa de e-mail indicată de dvs. veţi primi un mesaj cu numărul de înregistrare (în caz contrar verificaţi şi folderul SPAM). În urma primirii acestui număr de înregistrare declaraţia dvs. a fost înregistrată în sistem.