RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Instrucţiuni de completare

Stimate domnule Director,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la

Documentele de interes public solicitate erau următoarele (maxim 2000 de caractere):


Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente (maxim 2000 de caractere):

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în forma scris)

Vă mulţumesc pentru solicitudine

Nu puteţi trimite cererea cât timp nu aţi completat toate câmpurile!

Direcţia Venituri Buget Local are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .