Declaraţii de avere şi de interese pentru anul 2020

Lista declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici din Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

Biroul Inspecţie Fiscală

Compartimentul Consiliere Cetăţeni

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Compartimentul Monitorizare Amenzi

Compartimentul Resurse Umane, Control Intern şi Managementul Calităţii

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Serviciul Evidenţă Analitică pe Plătitori Persoane Fizice

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Biroul Prelucrare Automată Date

Serviciul Achiziţii Publice, Administrativ

Serviciul Buget Finanţe Contabilitate

Compartimentul Juridic

Serviciul Recuperare Creanţe Persoane Juridice şi Fizice