Declaraţii de avere şi de interese pentru anul 2019

Lista declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici din Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

Biroul Inspecţie Fiscală

Compartimentul Consiliere Cetăţeni

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Compartimentul Monitorizare Amenzi

Compartimentul Resurse Umane, Control Intern şi Managementul Calităţii

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Biroul Prelucrare Automată Date

Serviciul Achiziţii Publice, Administrativ

Serviciul Buget Finanţe Contabilitate

Compartimentul Juridic

Serviciul Recuperare Creanţe Persoane Juridice şi Fizice