Declaraţii de avere şi de interese pentru anul 2018

Lista declaratiilor de avere ale functionarilor publici din Directia Venituri Buget Local Sector 2

Biroul Inspectie Fiscala

Compartimentul Consiliere Cetateni

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Compartimentul monitorizare amenzi

Compartimentul Resurse Umane, Control Intern si Managementul Calitatii

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Biroul Prelucrare Automata Date

Serviciul Achizitii Publice, Administrativ

Serviciul Buget Finante Contabilitate

Compartimentul Juridic

Serviciul Recuperare Creante Persoane Juridice si Fizice