Declaraţii de avere şi de interese pentru anul 2013

Lista declaratiilor de avere ale functionarilor publici din Directia Venituri Buget Local Sector 2

Biroul Inspectie Fiscala

Compartimentul Consiliere Pentru Cetateni

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Compartimentul Monitorizare Amenzi

Compartimentul Resurse Umane, Control Intern si Managementul Calitatii

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Biroul Prelucrare Automata Date

Serviciul Achizitii Publice, Administrativ

Serviciul Buget Finante Contabilitate

Serviciul Juridic

Serviciul Recuperare Creante Persoane Juridice si Fizice