INSTRUCŢIUNI CERERE COMPENSARE SUME

- Timpul maxim de completare este de 15 minute. Acesta este limitat din motive de securitate a datelor;

- Înainte să vă apucaţi de completat pagina, asiguraţi-vă că aveţi scanate (sau fotografiate) documentele solicitate ( Copie carte de identitate - fişierele trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg);

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate.

- Scanaţi sau fotografiaţi cu telefonul documentele necesare (fişierul trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg), dacă aţi primit mesajul că imaginea are o dimensiune prea mare verificaţi calitatea imaginii şi încercaţi să o daţi la o calitate inferioară;

- Câmpurile colorate în roşu nu sunt completate corespunzător;

- În câmpurile "Nume" şi "Prenume" se va completa numele şi prenumele persoanei care face declaraţia;

- În câmpul "Cod Numeric Personal" se va completa codul numeric personal;

- În câmpul "Adresa de E-Mail" se va completa adresa de e-mail la care se va primi confirmarea depunerii cererii, cu număr de înregistrare;

- În câmpul "Număr de telefon" se va completa numărul de telefon mobil la care se va primi, prin S.M.S., confirmarea depunerii cererii, cu număr de înregistrare;

- În câmpul "Adresa proprietăţii" se va completa adresa proprietăţii pentru care faceţi solicitarea;

- În câmpul "Copie Carte de identitate (C.I.)" se va alege fişierul, scanat sau fotografiat, al cărţii de identitate ce se va depune (fişierul trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg, fişierele de tip pdf pot conţine mai multe pagini);

- În câmpul "Compensare suma de" se va trece suma, în lei, care doriţi să fie compensată;

- În câmpul "Reprezentând" se va alege tipul de taxă sau impozit aferent sumei completate de dvs.;

- În câmpul "Compensare la" se va alege la ce tip de taxă sau impozit doriţi să compesati suma;

- Prin apăsarea butonului "Trimite cererea" se va înregistra, electronic, cererea dvs.. La adresa de e-mail indicată şi pe telefonul indicat de dvs. veţi primi un mesaj cu numărul de înregistrare (în caz contrar verificaţi şi folderul SPAM). În urma primirii acestui număr de înregistrare cererea dvs. a fost înregistrată în sistem;

- Pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon lăsat de dvs. veţi putea fi contactat de către inspectorii D.V.B.L. în cazul în care există nelămuriri privind actele depuse.