DECLARAŢIE PENTRU STABILIRE IMPOZIT/TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT - PERSOANE JURIDICE

În cazul în care doriţi să înregistrati în evidenţa noastră un mijloc de transport, fără a vă deplasa la sediul nostru, folosiţi acest formular!

Instrucţiuni de completare

Vă rugăm ca documentele fotografiate să nu conţină alte elemente decât documentul propriu-zis
Pe documente se aplică semnături şi/sau ştampile (REMTII)


DATE ADMINISTRATOR / ÎMPUTERNICIT

-

ACTE NECESARE MIJLOC DE TRANSPORT

-
-
-
Nu puteţi trimite cererea cât timp nu aţi completat toate câmpurile sau nu aţi ales un fişier pentru transmitere!

Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi înregistrate în sistemul electronic de plăţi. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem şi prelucrarea automată a cererilor lui. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa .