INSTRUCŢIUNI DECLARAŢIE TAXĂ DE HABITAT - CASNICI

- Timpul maxim de completare este de 15 minute. Acesta este limitat din motive de securitate a datelor;

- Înainte să vă apucaţi de completat pagina, asiguraţi-vă că aveţi scanate (sau fotografiate) documentele solicitate ( Declaraţia de habitat şi, dacă este cazul, Document suplimentar, fişierele trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg);

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate.

- Descărcaţi declaraţia, completaţi toate campurile, semnaţi olograf declaraţia;

- Scanaţi sau fotografiaţi cu telefonul documentele necesare (fişierul trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg), dacă aţi primit mesajul că imaginea are o dimensiune prea mare verificaţi calitatea imaginii şi încercaţi să o daţi la o calitate inferioară;

- Câmpurile colorate în roşu nu sunt completate corespunzător;

- În câmpurile "Nume" şi "Prenume" se va completa numele şi prenumele persoanei care face declaraţia;

- În câmpul "Adresa de E-Mail" se va completa adresa de e-mail la care se va primi confirmarea depunerii cererii, cu număr de înregistrare;

- În câmpul "Număr de telefon" se va completa numărul de telefon mobil la care se va primi, prin S.M.S., confirmarea depunerii cererii, cu număr de înregistrare;

- În câmpul "Adresa proprietăţii" se va completa adresa imobilului pentru care se face declaraţia;

- În câmpul "Tipul de declaraţie" se va selecta tipul declaraţiei depuse (Declaraţie de impunere iniţială sau rectificativă de impunere);

- În câmpul "Declaraţia de habitat" se va alege fişierul, scanat sau fotografiat, al declaraţiei ce se va depune (fişierul trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg, fişierele de tip pdf pot conţine mai multe pagini);

- În câmpul "Document suplimentar" se va alege fişierul, scanat sau fotografiat, al documentului suplimentar ce se va depune (adeverinţe, scutiri, etc.; fişierul trebuie să fie de tipul pdf sau jpeg, fişierele de tip pdf pot conţine mai multe pagini);

- Prin apăsarea butonului "Trimite cererea" se va înregistra, electronic, cererea dvs.. La adresa de e-mail indicată şi pe telefonul indicat de dvs. veţi primi un mesaj cu numărul de înregistrare (în caz contrar verificaţi şi folderul SPAM). În urma primirii acestui număr de înregistrare cererea dvs. a fost înregistrată în sistem;

- Precizare: Dacă deţineţi în proprietate mai multe imobile, în Sectorul 2, depuneţi declaraţia, separat, pentru fiecare imobil în parte.

- Pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon lăsat de dvs. veţi putea fi contactat de către inspectorii D.V.B.L. în cazul în care există nelămuriri privind actele depuse.