MODALITĂŢI DE DECLARARE A TAXEI DE SALUBRIZARE

Pentru a putea declara taxa de salubrizare aveţi la dispozitie 3 posibilităţi:


Platforma digitală - metoda prin care puteţi depune electronic declaraţia pentru taxa de salubrizare:

În acest scop vă recomandăm, obţinerea numelui de utilizator şi a parolei pentru "Platforma digitală", accesând pagina.

În cazul în care aveţi deja nume de utilizator şi parolă, puteţi accesa "Platforma digitală".

Cerere online - pe site, fără autentificare, accesând Persoane Fizice sau Persoane Juridice.

Prezentarea la ghişeul dedicat - fără programare, la sediul din Str. Ziduri Moşi nr.4, etaj 2 (în incinta Pieţei Agroalimentare Obor) - harta

Documentele necesare în vederea declarării taxei de salubrizare le găsiţi aici pentru Persoane Fizice sau aici pentru Persoane Juridice


În cazul în care situaţia reală nu coincide cu documentele fiscale în vederea rectificării numărului de persoane, puteţi transmite următoarele documente justificative:


- În cazul blocurilor / imobilelor unde este constituită asociaţie de proprietari / locatari, unde a fost stabilită din oficiu taxa specială de habitat / salubrizare şi nu sunteţi de acord cu numărul de persoane impuse, puteţi transmite adeverinţă emisă de asociaţie care să ateste numărul de persoane pentru care a fost achitată întreţinerea pentru perioada pentru care solicitaţi rectificarea la adresa ;

- În cazul imobilelor în care nu este constituită asociaţie de proprietari / locatari unde a fost stabilită din oficiu taxa specială de salubrizare pentru perioada martie-iulie 2021 şi nu sunteţi de acord cu numărul de persoane impuse, puteţi transmite declaraţia rectificativă de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare la adresa ;

- În cazul imobilelor în care nu este constituită asociaţie de proprietari / locatari unde a fost stabilită din oficiu taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare pentru perioada 01.03.2019 - 29.10.2020 şi nu sunteţi de acord cu numărul de persoane impuse, aveţi dreptul de a contesta în scris acest lucru, ataşând documente justificative în vederea rectificării la adresa .